Περιπτώσεις πελατών - Πραγματικά Παραδείγματα
Τα λόγια είναι εύκολα.... οι πράξεις μετράνε

Οι περιπτώσεις που ακολουθούν είναι πραγματικές. Προς διευκόλυνσή σας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Ιδιώτες και Επαγγελματίες. Όλες τα αποτελέσματα αφορούν υποθέσεις δίχως την υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη ή στο πτωχευτικό δίκαιο. Βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος και στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο.

Πατώντας επάνω στην επικεφαλίδα κάθε περίπτωσης, μπορείτε να δείτε και να ενημερωθείτε αναλυτικά για κάθε περίπτωση. Στα χρόνια δραστηριοποίησής μας, έχουμε αποτελέσματα εκατοντάδων επιτυχών υποθέσεων, με τις οποίες καθημερινά θα ανανεώνεται η ιστοσελίδα μας. Εφόσον το επιθυμείτε, πατήστε εδώ για να λαμβάνετε ενημερώσεις μας στο e-mail σας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ | Ρύθμιση Επαγγελματικού Δανείου.

Αποτέλεσμα Αναδιάρθρωσης & Διαπραγμάτευσης

μείωση επιτοκίου από 12,5% σε 3,3%

περίοδος χάριτος 12 μηνών

Έως σήμερα έχουμε αναλάβει αρκετές δεκάδες περιπτώσεων ιδιωτών και επιχειρηματιών, με προβλήματα τραπεζικού δανεισμού. Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικές από τις περιπτώσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει και τις λύσεις που δώσαμε.
Για τη δική σας διευκόλυνση, έχουμε χωρίσει τις περιπτώσεις σε δύο βασικές κατηγορίες:

  • Στην κατηγορία των ιδιωτών που αφορά μισθωτούς (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα), συνταξιούχους, άνεργους κλπ
  • Στην κατηγορία των επιχειρήσεων που αφορά ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ

Κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες τις χωρίζουμε σε υποκατηγορίες αναλόγως του ποσού του συνολικού δανεισμού. Για άλλη μία φορά να τονίσουμε ότι όλες οι λύσεις δόθηκαν δίχως να γίνει υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη ή στο πτωχευτικό δίκαιο.

Ρύθμιση επαγγελματικού δανείου ξενοδοχείου.

Εξαγορά με στεγαστικό, μείωση επιτοκίου από 12,5% σε 3,3%, περίοδος χάριτος 12 μηνών και έμμεσο haircut στο ποσό εξόφλησης 59%.

Ανάλυση δανεισμού – Πριν την Αναδιάρθρωση
ΠΕΙΡΑΙΩΣ – 730.000 επαγγελματικό – 12,50%
Η τράπεζα ζητούσε χωρίς επιπλέον εμπράγματες εξασφαλίσεις:
180 μήνες * 8.997 = 1.619.460 ευρώ
Σύνολο: 1.619.460 ευρώ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – 730.000 επαγγελματικό – 12,50%
Η τράπεζα ζητούσε με επιπλέον εμπράγματες εξασφαλίσεις:
12 μήνες * 3.954 = 47.448 ευρώ και
180 μήνες * 6.359 = 1.144.620 ευρώ
Σύνολο: 1.192.068 ευρώ

Ανάλυση δανεισμού – Μετά την Αναδιάρθρωση
ΠΕΙΡΑΙΩΣ – 730.000 επαγγελματικό – 3,30%
Καταφέραμε δίχως επιπλέον εμπράγματες εξασφαλίσεις:
12 μήνες * 0 = 0 ευρώ και
180 μήνες * 5.317 = 957.060 ευρώ
Σύνολο: 957.060 ευρώ

Ιστορικό – Περιγραφή
Η ξενοδοχειακή επιχείρηση Μ.ΑΕ είχε 2 ανοιχτά επαγγελματικά δάνεια στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ συνολικού ποσού 730.000 ευρώ με επιτόκιο 12,50 %. Για τα δάνεια αυτά έπρεπε να πληρώνει μόνο τόκους 91.500 ευρώ ετησίως.

Το πρόβλημα
Η ΑΕ λόγω της κρίσης και εξαιτίας μιας φυσικής καταστροφής που έπληξε το νησί στο οποίο εδρεύει και δραστηριοποιείται, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Απευθύνθηκε στην τράπεζα ζητώντας για 24 μήνες μικρότερη δόση και μόνιμη βιώσιμη λύση μέχρι την εξόφληση με μηνιαία δόση μικρότερη των 6.000 ευρώ.
Μέχρι σήμερα έδινε 91.500 ευρώ ετησίως μόνο για τόκους και ζητούσε δόση 72.000 ευρώ ετησίως με τόκους και κεφάλαιο.

Τι ζητούσε – Πρότεινε η τράπεζα
Η τράπεζα ζητούσε επιπλέον εμπράγματες εξασφαλίσεις (παρόλο που οι ως τώρα εξασφαλίσεις υπερκάλυπταν τα δάνεια) και πρότεινε:
α) μείωση του επιτοκίου από 12,50 σε 6,50%.
β) τοκοπληρωμή για 12 μήνες (μόνο τόκους) 3.954 ευρώ ανά μήνα
γ) εξόφληση σε 180 μήνες με μηνιαία δόση 6.359 ευρώ.

Ειδάλλως ζητούσε εξόφληση σε 180 μήνες με 8.997 ευρώ δόση ανά μήνα και απειλούσε με πλειστηριασμό.

Η λύση
Διαπραγματευτήκαμε με την τράπεζα και επιτύχαμε:
α) Κανένα επιπλέον ακίνητο ως εμπράγματη εξασφάλιση.
β) Εξαγορά του δανείου με στεγαστικό και μείωση του επιτοκίου από
12,50 % σε 3,30 % τελικό
γ) Αναστολή πληρωμών για 12 μήνες με κεφαλαιοποίηση των
τόκων στο 3,30%
δ) Εξόφληση του δανείου σε 180 μήνες με μηνιαία δόση 5.317 ευρώ.

Το αποτέλεσμα
Το ποσό εξόφλησης του δανείου μειώθηκε κατά (1.619.460 – 957.060) 662.400 ευρώ, δηλαδή έμμεσο haircut κατά 59,0%

Ρύθμιση επαγγελματικού δανείου Φαρμακείου.

Η τράπεζα ζητούσε 314.101 ευρώ και το δάνειο με έμμεσο haircut «κλείδωσε» στα 200.567 ευρώ και εξόφληση σε 205 μήνες, στη δόση που επιθυμούσε ο πελάτης.

Ανάλυση δανεισμού – Πριν την Αναδιάρθρωση
EFG – Επαγγελματικό – 9,0% – 172.046 ευρώ
Περίοδος αναστολής : 12 μήνες
Μηνιαία δόση : 1.745 ευρώ
Διάρκεια : 180 μήνες
Συνολικό ποσό προς εξόφληση: 314.101 ευρώ

Ανάλυση δανεισμού – Μετά την Αναδιάρθρωση
EFG – ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΌ – 3,0% – 156.375 ευρώ
Περίοδος αναστολής : 12 μήνες
Μηνιαία δόση : 659 ευρώ
Διάρκεια : 360 μήνες
Συνολικό ποσό προς εξόφληση: 237.240 ευρώ

Τι καταφέραμε στη νέα δανειακή σύμβαση
Άμεσο haircut κατά 9,11% ποσού 15.671 ευρώ
Έμμεσο haircut κατά 25,43% ποσού 76.861 ευρώ
Μείωση επιτοκίου κατά 66,66% από 9% σε 3%.
Μείωση της δόσης κατά 62,23% από 1745 σε 659 ευρώ.

Προσέξτε Αυτό !!!!
Η κυρία Μ.Σ μπορούσε να πληρώνει 1.000 ευρώ μέγιστη μηνιαία δόση.
Παρόλα αυτά όπως βλέπετε στην παραπάνω ενότητα, προχωρήσαμε στην μέγιστα δυνατή επιμήκυνση του δανείου σε 360 μήνες.
Παράλληλα ενεργοποιήσαμε στην νέα δανειακή σύμβαση έναν λογαριασμό που συνδέεται απευθείας με το κεφάλαιο, έτσι ώστε το ποσό των 341 ευρώ (της διαφοράς ανάμεσα στα 1.000 ευρώ που η δανειολήπτρια μπορούσε να καταβάλει και τα 659 που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει), να τα τοποθετεί κατευθείαν στο κεφάλαιο.
Επομένως η δανειολήπτρια έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί κάθε έτος (341*12) 4.092 ευρώ κατευθείαν στο κεφάλαιο.

Τι καταφέραμε στην πραγματικότητα
Πληρώνοντας η δανειολήπτρια 659 ευρώ κάθε μήνα και καταβάλλοντας 4.092 ευρώ κάθε έτος στο κεφάλαιο, το δάνειο εξοφλείται σε 205 μήνες.
Το συνολικό ποσό που θα πληρώσει η κυρία Μ.Σ είναι:
205 μήνες * 659 ευρώ = 135.095 ευρώ και
16 ετήσιες καταβολές * 4.092 ευρώ = 65.472 ευρώ.
Σύνολο 135.095 + 65.472 = 200.567 ευρώ.

Πώς μεταφράζεται αυτό….
Δάνειο 172.046 ευρώ εξοφλείται σε 205 μήνες με συνολικό ποσό 200.567 ευρώ.

Μεταφράζεται ως εξής:
Δάνειο 172.046 ευρώ, επιτόκιο 1,84%, 205 μήνες = 200.631 ευρώ
ή αν κρατούσαμε το επιτόκιο της τράπεζας 9,0%
Δάνειο 102.300 ευρώ, επιτόκιο 9,00%, 205 μήνες = 200.660 ευρώ

Ιστορικό – Περιγραφή
Η κυρία Μ.Σ. είναι φαρμακοποιός. Για τις ανάγκες του φαρμακείου της, είχε δανειστεί από την EFG, επαγγελματικό δάνειο 150.000 ευρώ, με επιτόκιο 9,0%. Για το δάνειο έπρεπε να πληρώνει 1.125 ευρώ δόση ανά μήνα. Το ποσό αυτό αφορούσε τόκους και μόνο τόκους, δηλαδή το κεφάλαιο του δανείου δεν μειωνόταν.

Το πρόβλημα
Λόγω των γνωστών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν το σύνολο σχεδόν των φαρμακείων της χώρας μας, λόγω της αδυναμίας του ΕΟΠΥΥ να καταβάλει εγκαίρως και στο σύνολο τις οφειλές του, η δανειολήπτρια αδυνατούσε να εξυπηρετήσει το δάνειό της. Ζητούσε από την τράπεζα αναπροσαρμογή των μηνιαίων δόσεων έτσι ώστε να μπορέσει να έχει χρόνο να ανακάμψει, να μπορέσει να ξεπεράσει τους οικονομικούς σκοπέλους και μέσω της βιωσιμότητας της επιχείρησής της να μπορέσει να αποπληρώσει το δάνειό της. Αξιοσημείωτο είναι ότι η τράπεζα είχε ήδη δύο ακίνητα της δανειολήπτριας ως εμπράγματη εξασφάλιση πραγματικής αξίας (όπως εμφανίζεται στον ΕΝΦΙΑ) πολλαπλάσιας αξίας του δανείου. Στο αίτημα της δανειολήπτριας για αναπροσαρμογή των δόσεων η τράπεζα απάντησε μετά από 5 μήνες. Για όλο αυτό το διάστημα η τράπεζα χρέωνε επιτόκια υπερημερίας 4,0% επιπλέον. Η δανειολήπτρια ζητούσε μόνιμη βιώσιμη λύση από την τράπεζα με μηνιαία δόση έως 1.000 ευρώ maximum.

Τι ζητούσε – Πρότεινε η τράπεζα
Η τράπεζα για να ρυθμίσει και αναπροσαρμόσει το δάνειο, ζητούσε:
α) Επιπλέον ένα ακίνητο ως εμπράγματη εξασφάλιση.
Μέσω «επανεκτιμήσεων» της τράπεζας, οι εμπράγματες εξασφαλίσεις
δεν κάλυπταν το ποσό του δανείου.
β) Πρότεινε αναστολή πληρωμών για 12 μήνες με κεφαλαιοποίηση των
τόκων
γ) Έξοδα νέας προσημείωσης και φακέλλου 1.980 ευρώ.
δ) Μετατροπή του δανείου μετά τους 12 μήνες σε τοκοχρεωλυτικό με το
ισχύον επιτόκιο και εξόφληση σε 180 μήνες.
ε) Το ποσό του δανείου προς ρύθμιση θα ήταν:
Κεφάλαιο: 150.000 ευρώ
Δόσεις πενταμήνου (μέχρι την απάντηση): 5.635 ευρώ
Τόκοι υπερημερίας: 225 ευρώ
Έξοδα επιπλέον προσημείωσης: 1.980 ευρώ
Κεφαλαιοποίηση τόκων 12μηνης αναστολής: 14.206 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ : 172.046 ΕΥΡΏ
Για το παραπάνω ποσό μετά το 12μηνο αναστολής πληρωμών θα
έπρεπε η Μ.Σ να καταβάλει 1.745 ευρώ για 180 μήνες
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: 314.101 ΕΥΡΩ

Η λύση
Διαπραγματευτήκαμε με την τράπεζα και επιτύχαμε:
α) Κανένα επιπλέον ακίνητο ως εμπράγματη εξασφάλιση.
β) Μείωση του επιτοκίου από 9,0% σε 3,0% τελικό
γ) Αναστολή πληρωμών για 12 μήνες με κεφαλαιοποίηση των
τόκων στο 3,0%
δ) Μετατροπή του δανείου μετά τους 12 μήνες σε τοκοχρεωλυτικό με το
νεό επιτόκιο και εξόφληση σε 360 μήνες.
ε) Το ποσό του δανείου προς ρύθμιση θα ήταν:
Κεφάλαιο: 150.000 ευρώ
Δόσεις πενταμήνου (μέχρι την απάντηση): 1.875 ευρώ
Τόκοι υπερημερίας: 0 ευρώ
Έξοδα επιπλέον προσημείωσης: 0 ευρώ
Κεφαλαιοποίηση τόκων 12μηνης αναστολής: 4.500 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ : 156.375 ΕΥΡΏ
Για το παραπάνω ποσό μετά το 12μηνο αναστολής πληρωμών θα
έπρεπε η Μ.Σ να καταβάλει 659 ευρώ για 360 μήνες
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: 237.240 ΕΥΡΩ

Ποιο το όφελος της δανειολήπτριας από την διαπραγμάτευσή μας και την αναδιάρθρωση του δανείου
Η δανειολήπτρια πληρώνοντας την δόση των 1.000 ευρώ στην οποία μπορούσε να ανταπεξέλθει, αντί να πληρώσει συνολικά 314.101 για να εξοφλήσει, τελικά θα πληρώσει μόνο 200.567 ευρώ.
Επιτύχαμε έμμεσο «κούρεμα» 113.534 ευρώ, δηλαδή 36,15%.

Ρύθμιση δανείου Επαγγελματικής Στέγης.

Έμμεσο κούρεμα 31%, 24μηνος άτοκος διακανονισμός και μείωση επιτοκίου και μηνιαίας δόσης κατά 66%.

Ανάλυση δανεισμού – Πριν την αναδιάρθρωση
EFG – Επαγγελματική Στέγη – 9,0% – 160.000 ευρώ

Περίοδος χάριτος: 24 μήνες * 600 ευρώ
Κεφαλαιοποίηση τόκων: 14.400 ευρώ
Ρύθμιση 180 μήνες* 1.769 ευρώ.
Σύνολο: (24 * 600) + (180 * 1.769) = 332.820 ευρώ.

Ανάλυση δανεισμού – Μετά την αναδιάρθρωση
EFG – Επαγγελματική Στέγη – 3,0% – 160.000 ευρώ

Περίοδος χάριτος: 24 μήνες * 600 ευρώ
Ρύθμιση 360 μήνες* 600 ευρώ.
Σύνολο: (24 * 600) + (360 * 600) = 230.400 ευρώ.

Αποτέλεσμα
Μείωση του επιτοκίου από 9,0% σε 3,0%, δηλαδή μείωση επιτοκίου κατά 66,66%
Μείωση της δόσης μετά την περίοδο χάριτος από 1.769 ευρώ σε 600 ευρώ, δηλ. μείωση της μηνιαίας δόσης κατά 66,08%.
Μείωση του συνολικού ποσού εξόφλησης από 332.820 σε 230.400 ευρώ, δηλ. έμμεσο haircut κατά 30,77%

Ιστορικό – Περιγραφή
Ο κύριος Κ.Γ έχει ατομική επιχείρηση την οποία στεγάζει σε ακίνητο το οποίο απέκτησε με δάνειο επαγγελματικής στέγης.
Το δάνειο είναι από την EFG, σημερινού ποσού 160.000 ευρώ, με επιτόκιο 9,0%.

Το πρόβλημα
Ο κύριος Κ.Γ έπρεπε να πληρώνει τοκοχρεωλυτική δόση (τόκο και κεφάλαιο) 1.623 ευρώ το μήνα.
Δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτό το ποσό και ζήτησε ρύθμιση από την τράπεζα.
Η τράπεζα του έδωσε τη δυνατότητα για 12 μήνες να καταβάλει 1.200 ευρώ ανά μήνα, δόση που αφορούσε μόνο τόκους.
Ύστερα από 3 μήνες ο Κ.Γ αδυνατούσε να ανταποκριθεί και σε αυτή τη δόση. Ξαναζήτησε νέα ρύθμιση από την τράπεζα ζητώντας η δόση να γίνει 600 ευρώ ανά μήνα.

Τι ζητούσε – Πρότεινε η Τράπεζα
Η τράπεζα πρότεινε για 24 μήνες να πληρώνει 600 ευρώ ανά μήνα και μετά από 24 μήνες να κεφαλαιοποιήσει το υπόλοιπο των τόκων και ρύθμιση για 180 μήνες με μηνιαία δόση 1.769 ευρώ. Στην ουσία λοιπόν κεφαλαιοποιούσε τόκους 14.400 ευρώ.

Η λύση
Διαπραγματευτήκαμε με την τράπεζα και επιτύχαμε τα εξής:
α) Για 24 μήνες μείωση του επιτοκίου στο 0,00% και μηνιαία δόση 600 ευρώ, η οποία εκπίπτει όλη από το κεφάλαιο.
β) Μετά τους 24 μήνες μείωση του επιτοκίου από το 9,0% στο 3,0% τελικό και μηνιαία δόση 600 ευρώ, με εξόφληση σε 360 μήνες.

Αναστολή πλειστηριασμού ξενοδοχείου ΑΕ και ρύθμιση δανείου.

Έμμεσο haircut κατά 51,9%, μείωση επιτοκίου κατά 58,3%, μείωση μηνιαίας δόσης κατά 48,5%, μείωση στο συνολικό ποσό εξόφλησης κατά 326.000 ευρώ.

Τι καταφέραμε
Ύστερα από τις δικές μας διαπραγματεύσεις με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ καταφέραμε με 10.000 ευρώ (έναντι 30.000) με εφάπαξ καταβολή στο κεφάλαιο του δανείου, η ίδια η τράπεζα με συμβολαιογραφική πράξη να αναστείλει το πρόγραμμα πλειστηριασμού, δίχως καν να οδηγηθούμε στις δικαστικές αίθουσες.
Σε συμφωνία εποπτείας που επιτύχαμε με την τράπεζα η ΑΕ κατέβαλε για 6 μήνες το ποσό των 2.000 ευρώ μηνιαίως και ακολούθως υπογράφτηκε νέα δανειακή σύμβαση με με μείωση του επιτοκίου από 12% σε 5% τελικό και εξόφληση σε 180 μήνες με 3.500 ευρώ μηνιαίως (έναντι 6.797).
Σύνολο 10.000 + (6 * 2.000) + (180 * 3.500) = 652.000 ευρώ.
Πετύχαμε μείωση του συνολικού ποσού εξόφλησης κατά 51,7%, δηλαδή από 1.350.000 σε 652.000 ευρώ.

Ανάλυση Δανεισμού – Πριν την Αναδιάρθρωση
ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ – ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ – 12% – 495.194 Ε
ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ – ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ – 12% – 132.826 Ε
Προκαταβολή 30.000 ευρώ
Δόση 6.797 ευρώ
Διάρκεια 180 μήνες
Σύνολο: 30.000 + (180 * 6.797) = 1.253.460 ευρώ

Ανάλυση Δανεισμού – Μετά την Αναδιάρθρωση
ΠΑΙΡΑΙΩΣ – ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟ – 5% – 628.020 Ε
Προκαταβολή 10.000 ευρώ
Εποπτεία 6 μήνες με 2.000 ευρώ δόση ανά μήνα.
Δόση 3.500 ευρώ
Διάρκεια 180 μήνες
Σύνολο: 10.000 + (6 * 2.000) + (180 * 3.500) = 652.000 ευρώ.

Ιστορικό – Περιγραφή
Η ξενοδοχειακή Α.Ε. έχοντας ιδιοκτησία δύο ξενοδοχεία συνολικής αντικειμενικής αξίας 4.000.000 ευρώ, βρισκόταν σε πρόγραμμα πλειστηριασμού από την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για το συνολικό ποσό των 600.000 ευρώ.
Παράλληλα είχε ληξιπρόθεσμο δάνειο στην ΕΤΕ ύψους 750.000 ευρώ.

Τι ζητούσε η Τράπεζα
Ακριβώς λόγω της μεγάλης αντικειμενικής αξίας των ακινήτων η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ζητούσε για την αναστολή του πλειστηριασμού, την καταβολή εφάπαξ ποσού 30.000 ευρώ και τροποποίηση της δανειακής σύμβασης και εξόφλησης αυτής σε 180 μήνες καταβάλλοντας η ΑΕ 6.797 ευρώ κάθε μήνα ως μηνιαία δόση.
Σύνολο 30.000 + (180 * 6.797) = 1.253.460 ευρώ.

Το πρόβλημα
Τα βασικά προβλήματα ήταν τρία:
1. H AE αδυνατούσε να καταβάλλει εφάπαξ 30.000 ευρώ.
2. Η ΑΕ αδυνατούσε να ανταποκριθεί στην δόση των 6.797 ευρώ ανά μήνα. (Η δυνατότητά της ήταν μέχρι 3.500 ευρώ για το σύνολο των δανείων ύψους 1.350.000 ευρώ)
3. Τροποποίηση της δανειακής σύμβασης σήμαινε ότι αν για οποιονδήποτε λόγο η ΑΕ αδυνατούσε να πληρώσει 2 μηνιαίες δόσεις επί της ρυθμίσεως, αυτόματα μπορούσε η τράπεζα να θέσει σε ισχύ το πρόγραμμα πλειστηριασμού.
Στην ουσία λοιπόν ακόμα και να χρεωνόταν η ΑΕ για να αναστείλει το πρόγραμμα πλειστηριασμού, δεν έλυνε το πρόβλημά της αλλά το ανέβαλε για μερικούς μήνες μετά.

Η λύση
1. Καταβολή εφάπαξ 10.000 ευρώ στο κεφάλαιο του δανείου.
Μείωση κατά 66,66%
2. Μηνιαία Δόση 3.500 ευρώ. Μείωση κατά 48,5%
3. Επιτόκιο τελικό 5%. Μείωση κατά 58,3%.
4. Νέα δανειακή σύμβαση με τελικό ποσό εξόφλησης 652.000 Ε.
Μείωση κατά 51,7%

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΥΤΟ !!!
Η ΑΕ είχε δανεισμό 628.020 ευρώ με επιτόκιο 12%.
Με την μείωση του επιτοκίου πετύχαμε έμμεσο haircut κούρεμα επί του κεφαλαίου κατά 326.000 ευρώ, δηλ. haircut κατά 51,9%. Σας το παρουσιάζουμε παρακάτω αναλυτικά:
628.020 δάνειο, επιτόκιο 5%, διάρκεια 15 έτη, σύνολο 652.000 Ε
302.000 δάνειο, επιτόκιο 12%, 15 έτη, σύνολο 652.000 ευρώ.

Ρύθμιση Επαγγελματικού Κόκκινου Δανείου.

Haircut κατά 40%, μείωση επιτοκίου από 7,5% σε 3,8%. μείωση μηνιαίας δόσης κατά 54%, μείωση τελικού ποσού εξόφλησης κατά 52%.

Ανάλυση Δανεισμού – Πριν την Αναδιάρθρωση
ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Επαγγελματικό – 7,50% – 520.360 Ε
Προκαταβολή 20.000 Ε
Δόση 4.639 ευρώ ανά μήνα
Διάρκεια 180 μήνες
Σύνολο: 20.000+(180*4.639)= 855.000 ευρώ

Ανάλυση Δανεισμού – Μετά την Αναδιάρθρωση
ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Επαγγελματικό – 3,80% – 312.216 Ε
Προκαταβολή 3 μήνες * 5.000 = 15.000 Ε
Δόση 2.110 ευρώ ανά μήνα
Διάρκεια 187 μήνες
Σύνολο (3*5.000)+(187*2.110)= 409.570 ευρώ

Ιστορικό – Περιγραφή
Ο κύριος Μ.Μ, διαχειριστής Α.Ε.Β.Ε.Ε είχε ανοικτό επαγγελματικό δάνειο 520.360 Ε από την πρώην τράπεζα Κύπρου (νυν Πειραιώς) με τελικό επιτόκιο 7,50%. Η σύμβαση είχε καταγγελθεί από 11.11.2014.
Η τράπεζα απειλούσε με πλειστηριασμό των ακινήτων που είχε υποθηκεύσει έναντι του δανείου.

Τι ζητούσε – πρότεινε η τράπεζα
Η τράπεζα να για να σταματήσει τις νομικές διαδικασίες, ζητούσε από τον κύριο Μ.Μ επιπλέον εμπράγματες εξασφαλίσεις (παρότι το ακίνητο υπερκάλυπτε την αξία του δανείου), 20.000 ευρώ εφάπαξ καταβολή και 180 μηνιαίες δόσεις ποσού 4.639 ευρώ ανά μήνα.
Σύνολο 20.000 + (4.639 * 180) = 855.000 ευρώ.

Η λύση
Διαπραγματευθήκαμε με την τράπεζα και προχωρήσαμε σε κούρεμα του κεφαλαίου (haircut) κατά 208.144 ευρώ. Δηλαδή κούρεμα κατά 40%.
Το υπόλοιπο ποσό των 312.216 ευρώ εξαγοράστηκε με νέα δανειακή σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου με επιτόκιο 3,8% τελικό.
Δηλαδή μείωση του επιτοκίου από 7,50% σε 3,80%, ήτοι μείωση του επιτοκίου κατά 49%.

Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει ως εξής:
3 μήνες * 5.000 ευρω = 15.000 ευρώ (έναντι 20.000 εφάπαξ)
187 μήνες * 2.110 ευρώ = 394.570 ευρώ
Δηλαδή μείωση της μηνιαίας δόσης κατά 54%, από 4.369 σε 2.110 ευρώ.
Μείωση του συνολικού ποσού εξόφλησης κατά 52% από 855.000 σε 409.570 ευρώ.

Ρύθμιση πιστωτικής κάρτας και καταναλωτικού δανείου.

Η δόση από 768 ευρώ/μήνα έγινε 40 ευρώ για 24 μήνες και 300 ευρώ/μήνα μέχρι την εξόφληση με μείωση του επιτοκίου από 2,23% σε 2,20%
Ιδιώτης – ΕΤΕ – Στεγαστικό με ΟΕΚ, 100.000 ευρώ. 28/7/2015

Ανάλυση Δανεισμού – Πριν την αναδιάρθρωση
ΕΤΕ – Στεγαστικό ΟΕΚ – Τοκοχρεωλυτικό – 1,30% – 40.068 €
ΕΤΕ – Στεγαστικό ΟΕΚ – Τοκοχρεωλυτικό – 2,42% – 25.159 €
ΕΤΕ – Στεγαστικό ΟΕΚ – Τοκοχρεωλυτικό – 3,12% – 34.704 €

Σύνολο δανεισμού 99.931 € με μεσοσταθμικό επιτόκιο 2,23%
Συνολική μηνιαία δόση που έπρεπε να καταβάλλει 768,17 €.

Τι ζητούσε-πρότεινε η τράπεζα
Η τράπεζα ζητούσε ή η κυρία Κ.Χ να καταβάλλει έναντι 400 € μηνιαίως ώστε «να μην έχει προβλήματα» (σε αυτή την περίπτωση όλα τα δάνεια επιβαρύνονταν με 2,5% επιπλέον επιτόκιο υπερημερίας),
ή να ρύθμιζε όλα τα δάνεια χάνοντας την επιδότηση του ΟΕΚ με επιτόκιο 2,5% (από 2,23) και δόση 500 € ανά μήνα (από 768,17 €)

Ανάλυση δανεισμού – Μετά την αναδιάρθρωση
ΕΤΕ – Στεγαστικό – Τοκοχρεωλυτικό – 2,20% – 99.931 €
Δόση 40 Ε ανά μήνα για 24 μήνες και μετά…
Δόση 300 Ε ανά μήνα μόνιμη λύση έως την εξόφληση.
Επιπλέον δημιουργήθηκε ειδικός λογαριασμός συνδεδεμένος με το κεφάλαιο του δανείου, έτσι ώστε να μπορεί η κυρία ανά πάσα στιγμή να τοποθετεί χρήματα και να μειώνει το κεφάλαιο του δανείου.

Ιστορικό – Περιγραφή
Η κυρία Κ.Χ δημόσια υπάλληλος, διαζευγμένη δίχως παιδιά, με κύρια κατοικία και επιπλέον 2 ακίνητα, είχε 3 στεγαστικά δάνεια (εκ των οποίων ένα ΟΕΚ) συνολικού ποσού 100.000 € .
Στο στεγαστικό του ΟΕΚ 1,30% επιτόκιο, στα υπόλοιπα 3,12% και 2,42% αντίστοιχα.

Το πρόβλημα
Η συνολική μηνιαία δόση που έπρεπε να καταβάλει ήταν 768,17 €, ενώ ο μηνιαίος μισθός της 1.000 € .
Η τράπεζα της ζητούσε να βάζει έναντι 400 € «για να μην έχει προβλήματα», έχοντας όλα τα δάνεια σε καθυστέρηση και επιβάρυνση 2,5% επιπλέον επιτόκιο υπερημερίας.
Σε περίπτωση ρύθμισης θα έχανε την επιδότηση του ΟΕΚ και από 1,30% θα πήγαινε στο 2,5% με δόση 500 € ανά μήνα. Η κυρία Κ.Χ μπορούσε να καταβάλει έως 400 € ανά μήνα.

Η λύση
Διαπραγματευθήκαμε με την τράπεζα, προχωρήσαμε σε εξαγορά και μετατροπή όλων των δανείων σε ένα με επιτόκιο 2,20% (από 2,23) και με τους εξής όρους.
Για τους πρώτους 24 μήνες από 768,17 € μηνιαία δόση σε 40 € ανά μήνα !!!!. Για κάθε ποσό άνω των 40 €, μειώνεται κατευθείαν το κεφάλαιο του δανείου.
Μετά τους 24 μήνες δόση 300 € ανά μήνα μέχρι την εξόφληση. Για κάθε ποσό άνω των 300 €, μειώνεται κατευθείαν το κεφάλαιο του δανείου.

Ρύθμιση Επαγγελματικού Κόκκινου Δανείου.