Δεν υπάρχουν δύσκολες λύσεις, υπάρχουν δύσκολοι άνθρωποι ...

Αυτό είναι το δόγμα της εταιρείας μας. Για αυτό τον λόγο, το προσωπικό και οι συνεργάτες μας είναι προσεκτικά επιλεγμένοι, ώστε μέσω του επαγγελματισμού και του ήθους μας, να εξασφαλίζουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και αποτελεσματικότητας. Επειδή δεν υπάρχουν δύσκολες λύσεις, έχουμε σχεδιάσει την επίλυση των προβλημάτων μέσω της διαδικασίας που ακολουθεί, διασφαλίζοντας αφενός βιώσιμη λύση για τη ρύθμιση των τραπεζικών σας δανείων και λοιπών οφειλών και αφετέρου οικονομική ανάκαμψη και εξυγίανση της επιχείρησής σας.

Ενημερωνόμαστε για το πρόβλημά σας, από εσάς τους ίδιους, μέσω μίας φόρμας που συμπληρώνετε. ( Εδώ ) 

Εξετάζουμε λεπτομερώς το αίτημά σας και επικοινωνούμε μαζί σας για την συνολική κατανόηση του.

Σχεδιάζουμε, υπολογίζουμε, οργανώνουμε και σας προτείνουμε την ή τις κατάλληλες δυνατές λύσεις.

Εφόσον μας αναθέσετε την επίλυση του προβλήματός σας, προχωράμε στην λύση για την οποία έχουμε δεσμευτεί σε εσάς.

Καταθέτουμε το αίτημα στους αρμόδιους φορείς και τα πιστωτικά ιδρύματα, διαμεσολαβώντας για την βιώσιμη επίλυσή του.

Επιλύουμε το πρόβλημα με βιώσιμες λύσεις, προστατεύοντάς σας και θέτοντας ισχυρές βάσεις για να ξεπεράσετε τους οικονομικούς σκοπέλους και αδιέξοδα, παρέχοντας χρόνο προσαρμογής για την οικονομική σας ανάκαμψη και βιωσιμότητα και εντέλει την εξυγίανσή σας.

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα από 20 έως 180 εργάσιμες ημέρες πλην των περιπτώσεων που ο δανειολήπτης χρειάζεται περισσότερο χρόνο προστασίας. Από τη στιγμή που θα επικοινωνήσετε μαζί μας, ένας συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας άμεσα. Ενημερωνόμαστε για το πρόβλημά σας, το εξετάζουμε και σας προτείνουμε την πιο κατάλληλη λύση που μπορούμε να αναλάβουμε για εσάς. Για αυτή τη διαδικασία δεν θα σας ζητήσουμε καμία απολύτως αμοιβή. Εφόσον μας αναθέσετε την επίλυση του προβλήματός σας, δεσμευόμαστε για την λύση που μπορούμε να δώσουμε και αμειβόμαστε βάση του αποτελέσματος επιτυχίας.

Διαδικασία εξέτασης δανείων και λοιπών οφειλών
1. Με το που θα λάβουμε την αίτηση σας, εντός 24 ωρών θα δεχθείτε επιβεβαιωτική κλήση από την εταιρεία μας.
2. Θα ενημερωθούμε από εσάς προσωπικά για τις λεπτομέρειες του δανεισμού και των λοιπών οφειλών σας, καθώς και για τις ανάγκες της επιχείρησή σας.
3.Θα ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες για συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία.
4. Θα εξετάσουμε το πρόβλημά σας και θα προτείνουμε την ή τις πιο κατάλληλες λύσεις
5. Η διαδικασία παρέχεται εντελώς δωρεάν και χωρίς κανένα επιπλέον πρόσθετο κόστος