Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα μας

Η VP Negotiations παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης, διαπραγμάτευσης και αναδιάρθρωσης τραπεζικών δανείων και λοιπών οφειλών επιχειρήσεων με σκοπό την βιωσιμότητα και εξυγίανσή τους.

Σχετικά με εμάς

Ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με την διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση των τραπεζικών δανείων και οφειλών επιχειρήσεων και επαγγελματιών…

Οι υπηρεσίες μας

Ρυθμίζουμε τα δάνεια και τις οφειλές σας, με δόσεις βιώσιμες και εφικτές, έτσι ώστε μέσω χρόνου προστασίας και προσαρμογής για την οικονομική σας ανάκαμψη…

Διαδικασία

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα από 20 έως 180 εργάσιμες ημέρες πλην των περιπτώσεων που ο δανειολήπτης χρειάζεται περισσότερο χρόνο…

Παραδείγματα

Οι περιπτώσεις που ακολουθούν είναι πραγματικές. Προς διευκόλυνσή σας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Ιδιώτες και Επαγγελματίες. Όλες τα αποτελέσματα αφορούν…

"Σε τι εξειδικευόμαστε"

Στην ένταξη επιχειρήσεων και εταιριών στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (N.4469/2017) για την εξυγίανση της εταιρείας μέσω της αναδιάρθρωσης των συνολικών οφειλών της (τράπεζες, εφορία, ταμεία. Τρίτοι πιστωτές κ.λπ.)
Στην ρύθμιση και αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων και οφειλών για επιχειρήσεις, με βιώσιμες λύσεις προσφέροντας χρόνο, ασφάλεια και απεγκλωβισμό από τις τραπεζικές πιέσεις και τα οικονομικά αδιέξοδα, εφαρμόζοντας τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν.4224/2013 - ΦΕΚ Α’ 288/31.12.2013), για όσες επιχειρήσεις είναι ανέφικτη, ασύμφορη ή άκαρπη η υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Στην ένταξη επιχειρήσεων στην Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης μέσω της άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (άρθρο 106β ΠτΚ), για όσες επιχειρήσεις είναι ανέφικτη η εξυγίανσή τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ή μέσω του κώδικα δεοντολογίας της ΤτΕ.

Δικό μας χρέος είναι να βρούμε τις λύσεις που χρειάζεστε.

Προσφέρουμε εφικτές λύσεις σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, έτσι ώστε με ασφάλεια και προστασία να ρυθμίσουν τα δάνεια και τις οφειλές τους, και να επιτύχουν οικονομική ανάκαμψη, εξυγίανση και βιωσιμότητα. Το υψηλών προσόντων προσωπικό της εταιρείας και το σημαντικό δίκτυο εξωτερικών συνεργατών αποτελεί εγγύηση για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

Δεν υπάρχουν δύσκολες λύσεις…. Υπάρχουν άνθρωποι…
Αυτό είναι το δόγμα της εταιρείας μας. Για αυτό τον λόγο, το προσωπικό και οι συνεργάτες μας είναι προσεκτικά επιλεγμένοι, ώστε μέσω του επαγγελματισμού και του ήθους τους, να εξασφαλίζουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και αποτελεσματικότητας.

Για εμάς κάθε δανειολήπτης είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ με διαφορετικές ανάγκες δυνατότητες και προοπτικές…
Οι τράπεζες (πιστωτικά ιδρύματα) προασπίζουν το δικό τους συμφέρον, έχουν συγκεκριμένα προγράμματα ρύθμισης δίχως να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε δανειολήπτη και δίχως να τους ενδιαφέρει η συνολική αντιμετώπιση και λύση των δανειακών προβλημάτων του πιστωτή.

Προασπίζουμε…

Προασπίζουμε το συμφέρον σας. Κατανοούμε και προσδιορίζουμε επακριβώς το πρόβλημα σας συνολικά και διαμεσολαβούμε διαπραγματευόμαστε έτσι ώστε να δώσουμε την πλέον βιώσιμη λύση.

Προσαρμόζουμε…

Προσαρμόζουμε τις λύσεις στα μέτρα σας, έτσι ώστε με ασφάλεια να αναδιαρθρώσετε τις οφειλές σας και να συνεχίσετε να επιχειρείτε σε ένα εξυγιασμένο και οικονομικά βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Εγγυόμαστε…

Εγγυούμαστε ΓΡΑΠΤΩΣ (με ιδιωτικό συμφωνητικό) τις υπηρεσίες τις οποίες σας παρέχουμε και επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστούμε

Γιατί και εμείς είμαστε και παραμένουμε άνθρωποι… Η αμοιβή μας είναι προσιτή και λογική και εξαρτάται από τις υπηρεσίες ή τον συνδυασμό των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε. Είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με το αποτέλεσμα που θα επιτύχουμε και σε κάθε περίπτωση θα την γνωρίζετε επακριβώς προτού ξεκινήσουμε, δίχως κρυφές χρεώσεις και «ψιλά» γράμματα..

SaveSave