Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα μας

Η VP Negotiations παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης, διαπραγμάτευσης και αναδιάρθρωσης τραπεζικών δανείων και λοιπών οφειλών επιχειρήσεων με σκοπό την βιωσιμότητα και εξυγίανσή τους.

Σχετικά με εμάς

Ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με την διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση των τραπεζικών δανείων και οφειλών επιχειρήσεων και επαγγελματιών…

Οι υπηρεσίες μας

Ρυθμίζουμε τα δάνεια και τις οφειλές σας, με δόσεις βιώσιμες και εφικτές, έτσι ώστε μέσω χρόνου προστασίας και προσαρμογής για την οικονομική σας ανάκαμψη…

Διαδικασία

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα από 20 έως 180 εργάσιμες ημέρες πλην των περιπτώσεων που ο δανειολήπτης χρειάζεται περισσότερο χρόνο…

"Σε τι εξειδικευόμαστε"

Δικό μας χρέος είναι να βρούμε τις λύσεις που χρειάζεστε.

Προσφέρουμε εφικτές λύσεις σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, έτσι ώστε με ασφάλεια και προστασία να ρυθμίσουν τα δάνεια και τις οφειλές τους, και να επιτύχουν οικονομική ανάκαμψη, εξυγίανση και βιωσιμότητα. Το υψηλών προσόντων προσωπικό της εταιρείας και το σημαντικό δίκτυο εξωτερικών συνεργατών αποτελεί εγγύηση για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

Δεν υπάρχουν δύσκολες λύσεις…. Υπάρχουν άνθρωποι…
Αυτό είναι το δόγμα της εταιρείας μας. Για αυτό τον λόγο, το προσωπικό και οι συνεργάτες μας είναι προσεκτικά επιλεγμένοι, ώστε μέσω του επαγγελματισμού και του ήθους τους, να εξασφαλίζουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και αποτελεσματικότητας.

Για εμάς κάθε δανειολήπτης είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ με διαφορετικές ανάγκες δυνατότητες και προοπτικές…
Οι τράπεζες (πιστωτικά ιδρύματα) προασπίζουν το δικό τους συμφέρον, έχουν συγκεκριμένα προγράμματα ρύθμισης δίχως να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε δανειολήπτη και δίχως να τους ενδιαφέρει η συνολική αντιμετώπιση και λύση των δανειακών προβλημάτων του πιστωτή.

Προασπίζουμε…

Προασπίζουμε το συμφέρον σας. Κατανοούμε και προσδιορίζουμε επακριβώς το πρόβλημα σας συνολικά και διαμεσολαβούμε διαπραγματευόμαστε έτσι ώστε να δώσουμε την πλέον βιώσιμη λύση.

Προσαρμόζουμε…

Προσαρμόζουμε τις λύσεις στα μέτρα σας, έτσι ώστε με ασφάλεια να αναδιαρθρώσετε τις οφειλές σας και να συνεχίσετε να επιχειρείτε σε ένα εξυγιασμένο και οικονομικά βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Εγγυόμαστε…

Εγγυούμαστε ΓΡΑΠΤΩΣ (με ιδιωτικό συμφωνητικό) τις υπηρεσίες τις οποίες σας παρέχουμε και επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστούμε

Γιατί και εμείς είμαστε και παραμένουμε άνθρωποι… Η αμοιβή μας είναι προσιτή και λογική και εξαρτάται από τις υπηρεσίες ή τον συνδυασμό των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε. Είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με το αποτέλεσμα που θα επιτύχουμε και σε κάθε περίπτωση θα την γνωρίζετε επακριβώς προτού ξεκινήσουμε, δίχως κρυφές χρεώσεις και «ψιλά» γράμματα..

SaveSave