"Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός" Πλάτωνας

Η VP Negotiations παρέχει σε επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες, ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης τραπεζικών δανείων και οφειλών, με γνώμονα αφενός την προστασία του επιχειρηματία και αφετέρου την αναδιάρθρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων με σκοπό την οικονομική εξυγίανση της επιχείρησής του και την βιωσιμότητα αυτής.

Ρυθμίζουμε τα δάνεια και τις οφειλές σας, με δόσεις βιώσιμες και εφικτές, έτσι ώστε μέσω χρόνου προστασίας και προσαρμογής για την οικονομική σας ανάκαμψη, να μπορέσετε να επιτύχετε εξασφάλιση της βιωσιμότητάς σας και εξυγίανση της επιχείρησής σας.

Κάθε επιχειρηματίας έχει διαφορετικές ανάγκες, δυνατότητες και προοπτική. Επιπρόσθετα κάθε λύση που μπορεί να εφαρμοσθεί από μόνη της, έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι για να υπάρξει βιώσιμη και εφικτή επίλυση των προβλημάτων τραπεζικού δανεισμού και λοιπών οφειλών (Εφορία, Ταμεία, Τρίτοι κ.λπ.) που ενδεχομένως αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, χρειάζονται οι κατάλληλες υπηρεσίες για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

– Ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος
– Ανάλυση των αναγκών του επιχειρηματία
– Στρατηγικός σχεδιασμός επίλυσης του θέματος
– Εξειδικευμένη διαμεσολάβηση-διαπραγμάτευση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

– Προστασία του επιχειρηματία και της επιχείρησης
– Χρόνος προσαρμογής για οικονομική ανάκαμψη
– Εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης
– Εξυγίανση της επιχείρησης

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει η VP Negotiations αφορούν την διαμεσολάβηση-διαπραγμάτευση και εκπροσώπηση της επιχείρησης ή του επαγγελματία στα τραπεζικά ιδρύματα και φορείς μέσω της υπαγωγής – επιλογής ένταξης στα παρακάτω θεσμικά πλαίσια:

Αναλόγως της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο τραπεζικός δανεισμός και οι οφειλές σας προς Εφορία, Δημόσια Ταμεία και τρίτους πιστωτές και αναλόγως τις προϋποθέσεις τις οποίες πληρείτε, τη σχέση σας με το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις δυνατότητες και προοπτικές που έχετε, σας προτείνουμε την ή τις καταλληλότερες λύσεις και αναλαμβάνουμε την υλοποίηση αυτών.

Διαδικασία εξέτασης δανείων και λοιπών οφειλών
1. Με το που θα λάβουμε την αίτηση σας, εντός 24 ωρών θα δεχθείτε επιβεβαιωτική κλήση από την εταιρεία μας.
2. Θα ενημερωθούμε από εσάς προσωπικά για τις λεπτομέρειες του δανεισμού και των λοιπών οφειλών σας, καθώς και για τις ανάγκες της επιχείρησή σας.
3.Θα ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες για συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία.
4. Θα εξετάσουμε το πρόβλημά σας και θα προτείνουμε την ή τις πιο κατάλληλες λύσεις
5. Η διαδικασία παρέχεται εντελώς δωρεάν και χωρίς κανένα επιπλέον πρόσθετο κόστος