Η εταιρεία V.P Negotiations ιδρύθηκε το 2011 και δραστηριοποιείται στη διαμεσολάβηση, διαπραγμάτευση και αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων και λοιπών οφειλών επιχειρήσεων.

Αποτελείται από ειδικευμένους Διαμεσολαβητές , Νομικούς συμβούλους, Τραπεζικούς συμβούλους, Οικονομολόγους και μελετητές-αναλυτές με ειδικευμένες γνώσεις και πολυετή εμπειρία επί του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, με εξειδίκευση στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο των τραπεζικών διαμεσολαβήσεων και διαπραγματεύσεων, αναλαμβάνουμε την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού και των λοιπών οφειλών εταιριών, επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών για την επίτευξη της οικονομικής βιωσιμότητάς και εξυγίανσής τους.

Ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με την διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση των τραπεζικών δανείων και οφειλών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, με σκοπό μέσω της αναδιάρθρωσης αυτών, την εξυγίανση της επιχείρησης και την προάσπιση της βιωσιμότητάς της.

Προσφέρουμε εφικτές λύσεις σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, έτσι ώστε με ασφάλεια και προστασία να ρυθμίσουν τα δάνεια και τις οφειλές τους, και να επιτύχουν οικονομική ανάκαμψη, εξυγίανση και βιωσιμότητα. Το υψηλών προσόντων προσωπικό της εταιρείας και το σημαντικό δίκτυο εξωτερικών συνεργατών αποτελεί εγγύηση για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας.