Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
Ο Νόμος για πρώτη φορά σε εξωδικαστικό επίπεδο παρέχει ισχυρά κίνητρα για τη ρύθμιση οφειλών μίας επιχείρησης η οποία επαπειλείται με αδυναμία πληρωμών ή που ήδη αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της στους πιστωτές της (ΔΟΥ, Ασφ.Ταμεία, Τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες Πιστωτές).
Ο μηχανισμός αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, θέτει διασταλτικές προϋποθέσεις ώστε η πλειονότητα των επιχειρήσεων να μπορεί να ενταχθεί και η συμμετοχή στη διαδικασία θα μπορούσε να καταλήξει σύντομα σε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις για τον οφειλέτη και τους πολυάριθμους πιστωτές. Στον Νόμο ήδη προβλέπεται ρητά πρωτοφανής ευελιξία του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων -ως πιστωτών-, με δυνατότητα απομείωσης βασικής οφειλής, προστίμων και προσαυξήσεων και παράλληλη επιμήκυνση παλαιών οφειλών έως 120 δόσεις, και αναμένεται παρόμοια στάση και από τους ιδιώτες πιστωτές. Η διαδικασία που προβλέπει αναστολή διώξεων σε βάρος της επιχείρησης που αιτείται στον μηχανισμό, διεξάγεται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και κινείται με κατάθεση αίτησης και πρότασης από τον οφειλέτη. Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αντιπροτάσεων που εγκρίνονται από επαυξημένη πλειοψηφία των πιστωτών -χωρίς όμως να επιβάλλονται στον οφειλέτη- σε μία πλατφόρμα διαπραγμάτευσης. Η ροή παρακολουθείται και καταγράφεται από εξειδικευμένο επαγγελματία- συντονιστή και καταλήγει στη σύνταξη συμφωνίας, της σύμβασης αναδιάρθρωσης η οποία δύναται να επικυρωθεί από το δικαστήριο προκειμένου να δεσμεύσει το σύνολο των πιστωτών σε ένα πρόγραμμα αποπληρωμής που έχει συμφωνηθεί με τους πιστωτές που δήλωσαν πρόθεση συμμετοχής στη διαπραγμάτευση.
Υπηρεσίες που προσφέρουμε
Εφόσον επιθυμείτε την υπαγωγή σας στην διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ελέγχουμε καταρχήν την πληρότητα των κριτηρίων προϋποθέσεων υπαγωγής σας σε αυτόν
Δημιουργούμε τον φάκελο της αίτησης με τα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπαγωγής.
Διαχειριζόμαστε την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά και μόνο για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Παράλληλα έχετε και εσείς τη δυνατότητα να παρακολουθείτε σε real time την εξέλιξη της διαδικασίας μέσω αυτής της πλατφόρμας.
Εκπονούμε μελέτη βιωσιμότητας – εφικτότητας και καταθέτουμε την πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών σας.
Το κλειδί για την επιτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι η πρόταση αναδιάρθρωσης η οποία πρέπει να βασίζεται σε μελέτη βιωσιμότητας (τα ποσά που θα κουρευτούν – haircut) και μελέτη εφικτότητας (πώς θα πληρωθούν οι οφειλές που απομένουν) δίχως αυτά να μπορούν να αμφισβητηθούν από τους πιστωτές σας.
Σας εκπροσωπεύουμε και διαπραγματευόμαστε για εσάς στα τραπεζικά ιδρύματα και τους φορείς κατά τα στάδια υπαγωγής, αποδοχής, διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωσης της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Η τελική σύμβαση αναδιάρθρωσης επικυρώνεται δικαστικά και είναι δεσμευτική για το σύνολο των πιστωτών σας.
Γιατί να μας επιλέξετε…
Στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων μπορεί να υπαχθεί από μόνη της κάθε επιχείρηση που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής. Τα πρόσφατα στατιστικά αποτελέσματα του εξωδικαστικού μηχανισμού δείχνουν ότι από το πλήθος των επιχειρήσεων που μπήκαν στην πλατφόρμα, η 1 στις 7 μπορεί και ολοκληρώνει επιτυχώς την αίτηση και λιγότερες ακόμα προχωρούν στην διαπραγμάτευση. Το ζητούμενο είναι η διαπραγμάτευση να έχει επιτυχία και να οδηγεί σε αναδιάρθρωση των οφειλών με λύσεις και δόσεις στις οποίες μπορεί να ανταπεξέλθει η επιχείρηση. Όπως γίνεται αντιληπτό, για να έχεις επιτυχή αποτελέσματα πρέπει να διαθέτεις γνώση, εμπειρία και εξειδίκευση σε αυτό που κάνεις. Αυτό ακριβώς είναι που έχουμε και προσφέρουμε ως εταιρεία:

- Ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με την διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση των τραπεζικών δανείων και οφειλών επιχειρήσεων και επαγγελματιών.
- Έχουμε πολυετή εμπειρία, με πάνω από 450 υποθέσεις αναδιάρθρωσης δανεισμού και οφειλών επιχειρήσεων, με ποσά δανεισμού από 200.000 έως και 75.000.000 ευρώ.
- Παρέχουμε εξειδικευμένες μελέτες βιωσιμότητας και εφικτότητας για την εξυγίανση επιχειρήσεων.
- Αναλαμβάνουμε πλήρως όλα τα στάδια του εξωδικαστικού, από την αίτηση μέχρι και την νομική επικύρωση.
- Σας εκπροσωπούμε με εξειδικευμένους διαμεσολαβητές, νομικούς, τραπεζικούς και οικονομικούς συμβούλους καθ΄ όλη την διαδικασία, από την αρχή έως και την ολοκλήρωσή της.
- Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλη την Ελλάδα
- Η αμοιβή μας είναι προσιτή και λογική, άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με το αποτέλεσμα που θα επιτύχουμε και τιμολογημένη με τέτοιον τρόπο που βοηθάει τον επιχειρηματία να ανταποκριθεί χωρίς να επιβαρύνεται ιδιαίτερα ο προϋπολογισμός του.

Πλεονεκτήματα Εξωδικαστικού Μηχανισμού

– Δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης αναδιάρθρωσης και ρύθμισης όλων των οφειλών μιας επιχείρησης σε Δημόσιο, τράπεζες και τρίτους. Η αναδιάρθρωση αφορά την μείωση του ποσού οφειλής (haircut), ενώ η ρύθμιση αφορά τον τρόπο και το ποσό που θα πληρώνει η επιχείρηση για την αποπληρωμή της οφειλής.

– Στο Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ταμεία, κλπ.) διαγράφονται πρόστιμα, προσαυξήσεις, ακόμα και μέρος του κεφαλαίου της αρχικά βεβαιωμένης βασικής οφειλής. Η αποπληρωμή της οφειλής που απομένει μπορεί να γίνει έως και σε 120 δόσεις (δίχως τη δυνατότητα περιόδου χάριτος)

– Στις τράπεζες διαγράφονται τόκοι, τόκοι υπερημερίας και δυνατότητα διαγραφής ακόμα και μέρους του κεφαλαίου του δανείου (άμεσο κούρεμα-haircut). Επίσης δύναται η μετατροπή των δανείων τοκοπληρωμής σε τοκοχρεωλυτικά, η μείωση του επιτοκίου, το πάγωμα του κεφαλαίου, η παροχή περιόδου χάριτος και η επιμήκυνση αποπληρωμής έως και 240 μήνες (έμμεσο κούρεμα-haircut).

– H επιχείρηση προστατεύεται από καταδιωκτικά μέτρα (κατασχέσεις, πλειστηριασμούς). Με την οριστική αίτηση υπαγωγής της επιχείρησης και εφόσον αυτή είναι πλήρης, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του αιτούμενου οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του αιτούμενου οφειλέτη, στα οποία περιλαμβάνεται και η εγγραφή προσημείωσης υποθήκη.

– Δυνατότητα δέσμευσης του συνόλου των πιστωτών. Η συμφωνία αναδιάρθρωσης και ρύθμισης που επιτυγχάνεται επικυρώνεται δικαστικά και είναι δεσμευτική για το σύνολο των πιστωτών, ακόμα και αυτών που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία.

– Νέα Χρηματοδότηση της Επιχείρησης. Ο Νόμος του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού δίνει ιδιαίτερα προνόμια στα πιστωτικά, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα ή σε πρόσωπα συνδεδεμένα με την αιτούμενη επιχείρηση για τη χορήγηση νέας χρηματοδότησης (refinancing) στην επιχείρηση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με σκοπό τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης.

– Η διαδικασία είναι σχετικά γρήγορη με μέγιστο χρονική διάρκεια τους 6 μήνες και ο οφειλέτης μπορεί να την παρακολουθεί συνεχώς ως προς την εξέλιξή της μέσω της ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Μειονεκτήματα Εξωδικαστικού Μηχανισμού

– Εντάσσονται μόνο οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) και εταιρίες (νομικά πρόσωπα) με επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχαν συνδυαστικά ή μεμονωμένα:
Δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών ή ρυθμισμένο μετά την 1η Ιουλίου 2016, ή
Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή
Ακάλυπτες επιταγές ή Διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.
Το σύνολο όλων των οφειλών πρέπει να ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες ευρώ.
Οι παραπάνω επιχειρήσεις πρέπει σε μία τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης: α) Αν τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, β) Αν τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα να έχουν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή να έχουν θετική καθαρή θέση (equity).

– Η ρύθμιση η οποία θα συμφωνηθεί θα πρέπει να τηρηθεί στο σύνολό της και οι διαγραφές των οφειλών (πρόστιμα, προσαυξήσεις, τόκοι και κεφάλαιο) ισχύουν με την πλήρη αποπληρωμή τους . Η τράπεζα μπορεί να καταστήσει την συμφωνία άκυρη στο σύνολό της, αν ο οφειλέτης δεν προβεί σε καμία καταβολή ποσού για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Αντίστοιχα το Δημόσιο αυτοδίκαια ανατρέπει τη σύμβαση αναδιάρθρωσης στις εξής περιπτώσεις: α) Μη καταβολή ή μερική καταβολή δόσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση ή τους ΦΚΑ, όπως έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε 3 δόσεις. β) Παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και ΑΠΔ εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους και γ) Παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις οφειλές του είτε προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση ή προς τους ΦΚΑ, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης ή, σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την ημερομηνία επικύρωσης της σύμβασης, ή προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την έναρξη ισχύος ή την επικύρωση της σύμβασης, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

– Στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορεί η επιχείρηση να υπαχθεί μόνο μία φορά. Αυτό σημαίνει ότι αν η συμφωνία αναδιάρθρωσης δεν έχει επιτυχείς όρους, τότε ο οφειλέτης μπορεί να αρνηθεί τη σύναψη της σύμβασης, χάνει όμως το δικαίωμα αίτησης επανένταξης για πάντα.

Με συμφέρει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός ?

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που δημιούργησε η οικονομική κρίση –πέραν τις διόγκωσης του Δημοσίου χρέους- είναι η συσσώρευση οφειλών επιχειρήσεων, επαγγελματιών και νοικοκυριών, είτε προς το Δημόσιο (π.χ. Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία), είτε προς τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. τράπεζες, προμηθευτές). Πρόκειται για το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους που υπολογίζεται στο 136% του ΑΕΠ και αποτελεί πολλαπλή απειλή τόσο για την ανάκαμψη της οικονομίας όσο και για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους πολίτες.

Στην προσπάθεια να εξυγιανθούν επιχειρήσεις με υγιή χαρακτηριστικά, ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους με καλύτερες βάσεις για την ανάπτυξή τους και να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας, το Υπουργείο Οικονομίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ολοκλήρωσαν στρατηγικά προσανατολισμένες και ολιστικές παρεμβάσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη σχέση των οφειλετών επιχειρηματιών-πιστωτών προς την κατεύθυνση της προώθησης αμοιβαίως επωφελών ρυθμίσεων του συνόλου των οφειλών τους, όχι μόνο των τραπεζικών.

Το αποτέλεσμα είναι η προσθήκη ενός ακόμα σταδίου, μίας ακόμα οδού διαπραγμάτευσης διευθέτησης οφειλών μετά τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος και πριν το προπτωχευτικό και το πτωχευτικό στάδιο (και της αναμόρφωσης του πτωχευτικού πλαισίου). Αυτό το στάδιο είναι ο Νόμος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την στήριξη της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης και της εξυγίανσης αυτής. Συμφέρει τον επιχειρηματία που λόγω της οικονομικής κρίσης, του απαράδεκτου τρόπου αντιμετώπισης του από τις τράπεζες και της υπέρμετρης φορολογίας εγκλωβίστηκε σε πιστωτική δίνη που τον οδήγησε ή τον οδηγεί σε οικονομική ασφυξία.

Σε αυτή την περίπτωση ο νόμος παρέχει ισχυρά κίνητρα έτσι ώστε ο επιχειρηματίας στην ουσία να κάνει μία καινούργια αρχή, η οποία αφενός θα διασφαλίζει την προστασία της βιωσιμότητας της επιχείρησης του και αφετέρου θα οδηγεί στην πλήρη εξυγίανση της.

Όμως προσέξτε!!! Συμφέρει μόνο και εφόσον η λύση που θα επιτευχθεί μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού, είναι βιώσιμη και εφικτή για τον επιχειρηματία. Δηλαδή η αναδιάρθρωση όχι μόνο να περιλαμβάνει μείωση των οφειλών, αλλά και ρύθμισή τους με δόσεις στις οποίες ο επιχειρηματίας μπορεί να ανταποκριθεί και να εξυπηρετήσει.

Για αυτό λοιπόν πρέπει η πρόταση αναδιάρθρωσης να είναι σωστά μελετημένη και σχεδιασμένη, έτσι ώστε:
1. Να στηρίζεται σε λύσεις κομμένες και ραμμένες στις δυνατότητες του επιχειρηματία,
2. Να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα της επιχείρησης βάση των αναγκών του επιχειρηματία.
3. Να διασφαλίζει την εξυγίανση της επιχείρησης βάση των προοπτικών του επιχειρηματία.

Πρόταση Αναδιάρθρωσης, Μελέτη Βιωσιμότητας – Εφικτότητας
Κάθε αίτηση για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό είναι υποχρεωτικό να εμπεριέχει πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών της επιχείρησης. Δηλαδή την πρότασή της επιχείρησης για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών της, στην οποία αναφέρει τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλει σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών της, βασιζόμενη στα εκτιμώμενα έσοδα και έξοδα της τουλάχιστον κατά τις επόμενες τρεις (3) τουλάχιστον χρήσεις.

Για συνολικές οφειλές που υπερβαίνουν τις 20χιλ ευρώ, η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει χρηματοοικονομικό μοντέλο με βασικά συμπεράσματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, την αξία των περιουσιακών στοιχείων της και τα ποσό που προτείνεται να καταβάλει ο οφειλέτης και οι συνοφειλέτες αν υπάρχουν.

Η πρόταση αναδιάρθρωσης αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» στον εξωδικαστικό μηχανισμό και το αποτελέσματα επιτυχίας εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από αυτήν. Για αυτό λοιπόν και η πρόταση αναδιάρθρωσης πρέπει να στηρίζεται και να αποδεικνύεται από μελέτη βιωσιμότητας και εφικτότητας.

Δώστε ιδιαίτερη σημασία στα εξής:
1. Η έννοια της βιωσιμότητας κατέχει σημαίνουσα θέση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς ο κύριος στόχος του είναι η διάσωση μόνο των επιχειρήσεων που έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην αγορά και να επιτύχουν λειτουργική κερδοφορία στο μέλλον.
2. Η τελική απόφαση ως προς τη βιωσιμότητα της επιχείρησης βασίζεται στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών.
3. Η διαπίστωση της βιωσιμότητας της επιχείρησης είναι υποχρεωτική από εμπειρογνώμονα για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Επομένως λοιπόν η μελέτη βιωσιμότητας της πρότασης αναδιάρθρωσης πρέπει αφενός να αποδεικνύει την βιωσιμότητα της επιχείρησης βασιζόμενη σε στοιχεία τα οποία δεν χωρούν καμίας αμφισβήτησης από τους πιστωτές και αφετέρου να προσδιορίζει την ικανότητα αποπληρωμής της επιχείρησης.
Η ικανότητα αποπληρωμής αποδεικνύεται από την μελέτη εφικτότητας η οποία πρέπει τηρώντας τις αρχές της εξυγιαντικής διαδικασίας του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 9 παρ.2 περ. α’-γ’ Ν.4469/2017), να προσδιορίζει το ποσό που δύναται να αποπληρώσει η επιχείρηση στους πιστωτές της εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος της πρότασης αναδιάρθρωσης.
Συμπερασματικά λοιπόν το κλειδί για την επιτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι η πρόταση αναδιάρθρωσης να βασίζεται σε μελέτη βιωσιμότητας (τα ποσά που θα κουρευτούν - haircut) και μελέτη εφικτότητας (πώς θα πληρωθούν οι οφειλές που απομένουν) δίχως αυτά να μπορούν να αμφισβητηθούν από τους πιστωτές.

Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις
Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός είναι μία διαδικασία οργανωμένης και άρτια οριοθετημένης διαπραγμάτευσης της επιχείρησης με τους πιστωτές της που διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με ευθύνη ενημερωμένου επαγγελματία-συντονιστή.
Η Πολιτεία μέσω των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Νόμου και προκειμένου να γίνουν εφικτές βιώσιμες ρυθμίσεις κατά τη διαπραγμάτευση, δίνει τη δυνατότητα στους εκπροσώπους του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων να προχωρήσουν σε διαγραφές βασικής οφειλής (όλων των φορολογικών υποχρεώσεων και των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών), προστίμων και προσαυξήσεων με ταυτόχρονη επιμήκυνση αποπληρωμών σε έως 120 δόσεις. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αναδιαρθρώσει το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της με απομείωση οφειλής (έμμεση και άμεση) και αναχρηματοδότησή της.
Στις αιτούμενες επιχειρήσεις δίνεται η δυνατότητα αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων που αντιμετωπίζει για 70 ημέρες. με δυνατότητα παράτασης για 4 μήνες επιπλέον. και παρέχονται ιδιαίτερα προνόμια νέας χρηματοδότησης της στους πιστωτές της.
Παρέχεται λοιπόν η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν πλήρως όλα τα δάνεια και λοιπές οφειλές τους και να τα ρυθμίσουν με εφικτές λύσεις που εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα και εξυγίανσή τους.
Ο Νόμος έχει προσωρινή διάρκεια (έως τις 31/12/18) ακριβώς για τους παραπάνω λόγους.
Κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση (ατομική επιχείρηση) και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους), εάν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
Υπάρχει διάταξη που καλύπτει και τους ελεύθερους επαγγελματίες ως προς τη ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Αναμένονται έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2017 τροποποιητικές διατάξεις που ενδεχομένως θα καθιστούν δυνατή την πλήρη υπαγωγή τους.
Μια επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό εφόσον:
• αφενός κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016:
είχε οφειλή (όχι ληξιπρόθεσμη απαραίτητα) προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο
ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών
ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016
ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)
ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου
ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής
ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του

• και αφετέρου οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές της είναι μεγαλύτερες των 20 χιλιάδων ευρώ.
Επίσης η επιχείρηση πρέπει σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης να έχει: α) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή β) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Μπορούν με την προϋπόθεση να μην έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής και να έχουν παραιτηθεί από τις διαδικασίες του Νόμου.
Μπορούν αν υποβάλουν δήλωση επανέναρξης των εργασιών τους ή αν αναβιώσουν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους.
Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016.
Ο οφειλέτης, ή εκπρόσωπος ο οποίος μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα τηρείται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ.
Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από τις 3 Αυγούστου 2017
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων είναι βραχύχρονη.
Διενεργείται κυρίως με ανταλλαγή ηλεκτρονικής ή άλλου τύπου αλληλογραφίας ή τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία μεταξύ του συντονιστή, του οφειλέτη και των πιστωτών, χωρίς να απαιτείται ο ορισμός συνάντησης με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων και χωρίς η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να επιβαρύνεται με διοικητικό κόστος στην αναζήτηση και την επικοινωνία με το σύνολο των πιστωτών της.
Με βάση τις προβλέψεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού είναι δυνατόν δε και να αποφευχθεί η απευθείας συνεννόηση της αιτούμενης επιχείρησης με τους πιστωτές της καθώς πάντοτε μεσολαβεί διαδικαστικά ο διορισμένος συντονιστής.
Για την έγκριση της πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, ήτοι υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο ή άλλο προνόμιο του άρθρου 976 του ΚΠολΔ. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών από τον οφειλέτη και τους συναινούντες πιστωτές, διαφορετικά η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη. Τότε συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας της διαπραγμάτευσης από τον συντονιστή.
Ο Νόμος με τη διαδικασία της δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης έχει προνοήσει και για τη δέσμευση της μερίδας των πιστωτών που δεν συμμετείχε και για την παράλληλη προστασία της επιχείρησης από τα καταδιωκτικά μέτρα (κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, ασφ.μέτρα κοκ) που μπορούν να ασκήσουν οι μη συμμετέχοντες πιστωτές.
Αν δεν έχει οριστεί μεγαλύτερη αμοιβή, τότε αυτή ορίζεται με βάση το άρθρο 10 Ν.4469/2017 στο ποσό των 200 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων και στο ποσό των 400 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Την επιβάρυνση αναλαμβάνουν οι αιτούντες.
Ως «μεγάλες επιχειρήσεις» νοούνται όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο 2.500.000 ευρώ ή έχουν συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) υψηλότερες των 2.000.000 ευρώ. Ως «μικρές επιχειρήσεις» νοούνται όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) 2.000.000 ευρώ.
Για τις μεγάλες είναι υποχρεωτικός ο διορισμός εμπειρογνώμονα –με απόφαση της αιτούμενης επιχείρησης και της πλειοψηφίας των πιστωτών- και η σύνταξη έκθεσης βιωσιμότητας.
Τυχόν πρόταση ή αντιπρόταση σχεδίου αναδιάρθρωσης που προκύπτει από την έκθεση βιωσιμότητας πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον οφειλέτη πριν τεθεί σε ψηφοφορία και εγκριθεί από το 60% των πιστωτών.
Ως εμπειρογνώμων µμπορεί διοριστεί σύμφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου11 του Νόμου κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει κατ’ επάγγελμα υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών. Στην περίπτωση που ο διορισμός του είναι υποχρεωτικός, επιλέγεται από την απόλυτη πλειοψηφία των πιστωτών αλλά και του οφειλέτη.
Η αμοιβή του καθορίζεται ελεύθερα και βαρύνει τους συμμετέχοντες πιστωτές αν αποτύχει η διαπραγμάτευση και αν δεν υιοθετηθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης που προτείνει.
Σε περίπτωση που η πρόταση του υιοθετηθεί από τον οφειλέτη και επέλθει συμφωνία επ’ αυτής – άρα και σημαντική αναδιάρθρωση του χρέους του με προϋποθέσεις για τη συνέχιση της δραστηριότητας του- αμείβεται από τον οφειλέτη.
Με το άρθρο 15 του Νόμου θεσπίζονται οι ειδικότεροι υποχρεωτικοί κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, την ένταξη οφειλών προς το Δημόσιο και τους ΦΚΑ στις συβάσεις αναδιάρθρωσης, στις συμφωνίες που θα προκύπτουν, καθώς και τα συναφή τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα.
Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται σαφές ότι η πολιτική βούληση του νομοθέτη είναι ότι τόσο το Δημόσιο όσο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία προς την εξυπηρέτηση των αναγκών ελάφρυνσης και εξυγίανσης της μικρής, μεσαίας και μεγάλης επιχειρηματικότητας -και εντός του πλαισίου της εξυπηρέτησης του Δημοσίου συμφέροντος- θα δύνανται να προβαίνουν ακόμα σε διαγραφή τόσο βασικής οφειλής (κεφαλαίου) όσο προστίμων και προσαυξήσεων των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών των συμμετεχόντων στον Μηχανισμό Επιχειρήσεων με δυνατή την παράλληλη με την διαγραφή επιμήκυνση της αποπληρωμής των οφειλών έως τις 120 δόσεις. Από τις διαγραφές θα εξαιρούνται μόνον οι βασικές οφειλές (το κεφάλαιο) ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων, χωρίς να εξαιρούνται οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.
Θα εντάσσεται κανονικά υπάρχουσα ρύθμιση η οποία δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδίου αναδιάρθρωσης και του πλάνου αποπληρωμής και εντός των προβλέψεων του Νόμου.
Δηλαδή, οφειλές σε ρύθμιση δύνανται να επαναρρυθμιστούν με όριο τις 120 δόσεις και με πιθανή μερική διαγραφή.
Οι ακριβείς ρυθμίσεις του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, τα κριτήρια λήψης αποφάσεων στον Μηχανισμό, οι δόσεις/οι μειώσεις και η μεθοδολογία τους, θα οριστούν με Υπουργικές Αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών και του Υπ. Εργασίας, όπως προβλέπουν οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του Νόμου.
Από την ημέρα αποστολής από τον συντονιστή πρόσκληση στους πιστωτές για συμμετοχή στη διαδικασία και για διάστημα 70 ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, εκτός αν με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εξοπλισμού, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούνται από πιστωτές μετά την κοινοποίηση σε αυτούς αντιγράφου της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία είναι άκυρες.
Ναι. Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του παράταση της αναστολής για διάστημα έως 4 επιπλέον μηνών, εφόσον συναινεί η απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών. Σημειώνεται ότι αναστολή εκτέλεσης επάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση της διάθεσης ή της επιβάρυνσης των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη ή και άλλων περιουσιακών του στοιχείων, η διάθεση των οποίων δεν εντάσσεται στη συνήθη επιχειρηματική του δραστηριότητα.
Σε περίπτωση αίτησης δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης για τη δέσμευση των μη συμμετεχόντων πιστωτών η προστασία παρατείνεται για 5 επιπλέον μήνες. Η αναστολή καταδιωκτικών μέτρων δεν ισχύει για τις περιπτώσεις όσων ατομικά δεν υπερβαίνουν 1,5% του συνόλου των απαιτήσεων και τους εργαζόμενους που κατά τεκμήριο ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πιστωτών. Αυτοί εκ του Νόμου δεν συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ούτε δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.
Οι απαιτήσεις των μικρών πιστωτών δεν επηρεάζονται από τη σύβαση αναδιάρθρωσης οφειλών που θα υπογράψει η επιχείρηση µε τους υπόλοιπους πιστωτές της. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι και οι μικροί προμηθευτές, που αποτελούν τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες πιστωτών και δεν έχουν καμία διαπραγματευτική ισχύ, προστατεύονται από ενδεχόμενη διαγραφή ή οποιαδήποτε άλλη µη ευνοϊκή ρύθμιση) των απαιτήσεών τους
Στον εξωδικαστικό μηχανισμό δεν μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις, των οποίων οι φορείς ή οι διοικούντες έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου ή σοβαρά οικονομικά εγκλήματα. Επιπλέον, η άρση του τραπεζικού και του φορολογικού απορρήτου στην οποία συναινεί η επιχείρηση που υποβάλει αίτηση για ένταξη στο νέο εξωδικαστικό µμηχανισμό, καθώς και η δυνατότητα κάθε πιστωτή να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο ή έγγραφο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, θα επιτρέψει µόνο στους έντιμους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών του Νόμου
Ο Νόμος παρέχει ιδιαίτερα ελκυστικά προνόμια στους πιστωτές αν αποφασίσουν με πλειοψηφία 3/5 να αναχρηματοδοτήσουν τον οφειλέτη για απαιτήσεις που γεννώνται πριν ή μετά τη σύμβαση αναδιάρθρωσης για την εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του. Προνομιούχος χρηματοδότης μπορεί να είναι και πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, που συνδέεται με την επιχείρηση.