Αναδιαρθρωση Τραπεζικών Δανείων & Οφειλών

προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης, διαπραγμάτευσης και αναδιάρθρωσης τραπεζικών δανείων και λοιπών οφειλών επιχειρήσεων με σκοπό την βιωσιμότητα και εξυγίανσή τους.

λύσεις

αναδιάρθρωσης οφειλών

Όποια επιχείρηση δεν ρυθμίσει τις οφειλές της άμεσα, θα βρεθέι σε δεινή θέση!

Το υφιστάμενος πλαίσιο μας επιτρέπει να δώσουμε εξειδικευμένες λύσεις  με
τρεις διαφορετκούς τρόπους

1

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

τι είναι

Ο Νόμος για πρώτη φορά σε εξωδικαστικό επίπεδο παρέχει ισχυρά κίνητρα για τη ρύθμιση οφειλών μίας επιχείρησης η οποία επαπειλείται με αδυναμία πληρωμών ή που ήδη αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της στους πιστωτές της (ΔΟΥ, Ασφ.Ταμεία, Τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες Πιστωτές).

 

ποιούς αφορά

Ο μηχανισμός αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους

2

Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος

τι είναι

Ο Νόμος για πρώτη φορά σε εξωδικαστικό επίπεδο παρέχει ισχυρά κίνητρα για τη ρύθμιση οφειλών μίας επιχείρησης η οποία επαπειλείται με αδυναμία πληρωμών ή που ήδη αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της στους πιστωτές της (ΔΟΥ, Ασφ.Ταμεία, Τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες Πιστωτές).

 

ποιούς αφορά

Ο μηχανισμός αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους

3

Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων (106 Β ΠτΚ)

τι είναι

Ο Νόμος για πρώτη φορά σε εξωδικαστικό επίπεδο παρέχει ισχυρά κίνητρα για τη ρύθμιση οφειλών μίας επιχείρησης η οποία επαπειλείται με αδυναμία πληρωμών ή που ήδη αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της στους πιστωτές της (ΔΟΥ, Ασφ.Ταμεία, Τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες Πιστωτές).

 

ποιούς αφορά

Ο μηχανισμός αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους

βρίσκουμε τη λύση που χρειάζεστε

 σας προσφέρουμε εφικτές λύσεις ώστε με ασφάλεια και προστασία να ρυθμίσετε τα δάνεια και τις οφειλές σας, και να επιτύχετε οικονομική ανάκαμψη.

Κάντε σήμερα την online αίτηση για εξέταση οφειλών.

Θα εξετάσουμε ΔΩΡΕΑΝ το αίτημα σας
και θα σας προτείνουμε μια λύση που να ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Προασπίζουμε…

Προασπίζουμε το συμφέρον σας. Κατανοούμε και προσδιορίζουμε επακριβώς το πρόβλημα σας συνολικά και διαμεσολαβούμε διαπραγματευόμαστε έτσι ώστε να δώσουμε την πλέον βιώσιμη λύση.

Προσαρμόζουμε…

Προσαρμόζουμε τις λύσεις στα μέτρα σας, έτσι ώστε με ασφάλεια να αναδιαρθρώσετε τις οφειλές σας και να συνεχίσετε να επιχειρείτε σε ένα εξυγιασμένο και οικονομικά βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Εγγυόμαστε…

Εγγυούμαστε ΓΡΑΠΤΩΣ (με ιδιωτικό συμφωνητικό) τις υπηρεσίες τις οποίες σας παρέχουμε και επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστούμε

Γιατί και εμείς είμαστε και παραμένουμε άνθρωποι… Η αμοιβή μας είναι προσιτή και λογική και εξαρτάται από τις υπηρεσίες ή τον συνδυασμό των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε. Είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με το αποτέλεσμα που θα επιτύχουμε και σε κάθε περίπτωση θα την γνωρίζετε επακριβώς προτού ξεκινήσουμε, δίχως κρυφές χρεώσεις και «ψιλά» γράμματα..

διαδικασία

τα βήματα για την αποτελεσματική αναδιάρθρωση των οφειλών σας

Δεν υπάρχουν δύσκολες λύσεις, υπάρχουν δύσκολοι άνθρωποι …

Αυτό είναι το δόγμα της εταιρείας μας.
Για αυτό τον λόγο, το προσωπικό και οι συνεργάτες μας είναι προσεκτικά επιλεγμένοι, ώστε μέσω του επαγγελματισμού και του ήθους μας, να εξασφαλίζουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και αποτελεσματικότητας για την αναδιάρθρωση δανείων.

Επειδή δεν υπάρχουν δύσκολες λύσεις, έχουμε σχεδιάσει την επίλυση των προβλημάτων μέσω της διαδικασίας που ακολουθεί, διασφαλίζοντας αφενός βιώσιμη λύση για την αναδιαρθρωση δανείων και λοιπών οφειλών και αφετέρου οικονομική ανάκαμψη και εξυγίανση της επιχείρησής σας.