Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός " Πλάτωνας "

Ευχόμαστε, η επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας να είναι η αρχή της λύσης των προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζετε στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Δεν έχουμε μαγικές λύσεις, προσφέρουμε λύσεις οι οποίες πηγάζουν από την εξειδικευμένη γνώση και πολυετή εμπειρία μας στο Τραπεζικό γίγνεσθαι.

Οι υπηρεσίες μας
Ρυθμίζουμε τα τραπεζικά σας δάνεια και οφειλές, με βιώσιμες και εφικτές λύσεις προσαρμοσμένες στις δυνατότητες και ανάγκες σας. Με αυτό τον τρόπο αφενός προστατεύετε εσάς, την οικογένειά σας, την περιουσία σας, την επιχείρησή σας από το άγχος, τη πίεση, τις ενοχλήσεις, τις απειλές των τραπεζών, αφετέρου με ασφάλεια έχετε τον χρόνο έτσι ώστε να ανακάμψετε οικονομικά και να επιτύχετε μέσω της οικονομικής σας εξυγίανσης, ομαλή συνεργασία με τις Τράπεζες.
Οι υπηρεσίες μας διακρίνονται σε βασικές και επιπρόσθετες.

 • 99,7% επιτυχία
 • 690 πελάτες με επιτυχία
 • 0.3% σε αναμονή 'εγκρισης

Βασικές Υπηρεσίες - 1ο Βήμα

Είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε σε οποιοδήποτε είδος τραπεζικού δανείου ή οφειλής, σε οποιαδήποτε κατάσταση που υφίσταται και σε οποιαδήποτε Τράπεζα και αν βρίσκεται εγγυημένες 100%.

 • Μη καταβολή με μετρητά των καθυστερημένων δόσεων
 • Μη καταβολή με μετρητά των ληξιπρόθεσμων δόσεων
 • Μη καταβολή με μετρητά των άμεσα απαιτητών ποσών
 • Ενημέρωση των δανείων.
 • Παύση των επιτοκίων υπερημερίας και προσαυξήσεων.
 • Μείωση της δόσης στο ποσό που μπορείτε να πληρώνετε
 • Παύση και διευθέτηση όλων των διαδικασιών που απορρέουν από τις νομικές ενέργειες των τραπεζών ένεκα εξωδίκων και διαταγών πληρωμών.

Τι επιτυγχάνουμε με το 1ο Βήμα
Ρυθμίζουμε τα δάνειά σας στο ποσό που μπορείτε να πληρώνετε κάθε μήνα δίχως να πιέζεστε, για το σύνολο των δανείων σας στις τράπεζες και για το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε, ακόμα και έως την πλήρη εξόφλησή τους.

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες - 2ο Βήμα

Είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε αναλόγως της τράπεζας, του είδους και της κατάστασης της δανείου σας και σχετίζονται με την μείωση του συνολικού κόστους δανεισμού.

 • Προστασία δίχως καταβολή δόσεων & Περίοδος χάριτος
 • Πάγωμα κεφαλαίου χωρίς προσαυξήσεις
 • Μείωση επιτοκίου σύμβασης
 • Αποπληρωμή δανείου με άτοκο διακανονισμό
 • Συγχώνευση, μετατροπή, αναδιάρθρωση δανείου
 • Εξαγορά υπολοίπου δανείου με μικρότερο ποσό ή επιτόκιο
 • Κούρεμα δανείου (Haircut)
 • Μείωση συνολικού τραπεζικού κόστους δανεισμού

Τι επιτυγχάνουμε με το 2ο Βήμα
Αναδιαρθρώνουμε τον τραπεζικό σας δανεισμό με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε αφενός να μειωθεί το σύνολο του τραπεζικού κόστους δανεισμού και αφετέρου να προκύψει μία μόνιμη βιώσιμη λύση, που να μπορείτε να εξυπηρετείτε.

Διαδικασία εξέτασης δανείων

1. Με το που θα λάβουμε την αίτηση από εσάς, εντός 24 ωρών θα δεχθείτε επιβεβαιωτική κλήση (2130 238504, 211 4115152, 2114115156) από την κ. Μερδότση Μαρίνα.
2. Θα ενημερωθούμε από εσάς για το δανεισμό του πελάτη και από τον ίδιο και για τις ανάγκες του και θα ζητήσουμε ορισμένα επιπλέον οικονομικά στοιχεία.
3. Θα εξετάσουμε τον δανεισμό και θα προτείνουμε την ή τις πιο κατάλληλες λύσεις
4. Η διαδικασία παρέχεται εντελώς δωρεάν και χωρίς κανένα επιπλέον πρόσθετο κόστος.