Η εταιρεία V.P Negotiations αποτελείται από:

– Εξειδικευμένοι Τραπεζικοί Διαμεσολαβητές – Οικονομολόγοι
– Νομικούς συμβούλους εξειδικευμένους στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο
– Τραπεζικούς συμβούλους με πολυετή γνώση και εμπειρία επί του Ελληνικού
– Οικονομολόγους-μελετητές-αναλυτές με εξειδίκευση στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης.
Έχουμε υπερδεκαετή εμπειρία στο χώρο των τραπεζικών διαμεσολαβήσεων και διαπραγματεύσεων.

Με τι ασχολούμαστε:

Αναλαμβάνουμε και ασχολούμαστε με υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται:
αποκλειστικά και μόνο με τον χρηματοπιστωτικό τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων (Τράπεζες)  αποκλειστικά και μόνο με διαμεσολαβήσεις, διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις επί Τραπεζικών Δανείων και Οφειλών δίχως να χρειάζεται η υπαγωγή σας στο νόμο Κατσέλη ή στο πτωχευτικό Δίκαιο

Δεν ασχολούμαστε:

Δεν ασχολούμαστε με νόμο Κατσέλη και με το πτωχευτικό δίκαιο επιχειρήσεων. Αναλαμβάνουμε την διευθέτηση και ρύθμιση των δανειακών σας υποχρεώσεων δίχως να χρειάζεται η προσωπική σας πτώχευση (Νόμος Κατσέλη) ή η πτώχευση της επιχείρησής σας.

Σε τι εξειδικευόμαστε:

Ειδικότερα μετά τη νομοθετική θέσπιση του πλαισίου (Ν.3601/2007 όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.3693/2008, Ν.3746/2009, Ν.3862/2010, Ν.4002/2011) από την ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, συμβατής με τις αρχές της Βασιλείας ΙΙ, που διέπει την άσκηση της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων από τις εποπτικές αρχές της Τράπεζας της Ελλάδος με σκοπό την διασφάλιση της σταθερότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος, εξειδικευόμαστε στην Ρύθμιση τραπεζικών δανείων και οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις, με βιώσιμες λύσεις προσφέροντας χρόνο, ασφάλεια και απεγκλωβισμό από τις τραπεζικές πιέσεις και τα οικονομικά αδιέξοδα, εφαρμόζοντας αποκλειστικά και μόνο τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τι προσφέρουμε:

Προσφέρουμε βιώσιμες λύσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, έτσι ώστε με ασφάλεια και προστασία να εξυγειάνουν τα οικονομικά και τη χρηματοροή τους και μέσω βιώσιμης λύσης να επιτύχουν οικονομική ανάκαμψη και ομαλή συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα.
Το υψηλών προσόντων προσωπικό της εταιρείας και το σημαντικό δίκτυο εξωτερικών συνεργατών αποτελεί εγγύηση για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

Δεν υπάρχουν δύσκολες λύσεις.... Υπάρχουν άνθρωποι...

Αυτό είναι το δόγμα της εταιρείας μας. Για αυτό τον λόγο, το προσωπικό και οι συνεργάτες μας είναι προσεκτικά επιλεγμένοι, ώστε μέσω του επαγγελματισμού και του ήθους τους, να εξασφαλίζουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και αποτελεσματικότητας. Η εταιρεία V.P Negotiations – είναι ΝΟΜΙΜΗ με ΑΦΜ: 800514639 και ΓΕΜΗ: 126714801000 και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ από την Τράπεζα της Ελλάδας

Για εμάς κάθε δανειολήπτης είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ με διαφορετικές ανάγκες δυνατότητες και προοπτικές...

Οι τράπεζες (πιστωτικά ιδρύματα) προασπίζουν το δικό τους συμφέρον, έχουν συγκεκριμένα προγράμματα ρύθμισης δίχως να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε δανειολήπτη και δίχως να τους ενδιαφέρει η συνολική αντιμετώπιση και λύση των δανειακών προβλημάτων του πιστωτή.

Προασπίζουμε...

Προασπίζουμε το συμφέρον σας. Κατανοούμε και προσδιορίζουμε επακριβώς το πρόβλημα σας συνολικά και διαμεσολαβούμε διαπραγματευόμαστε έτσι ώστε να δώσουμε την πλέον κατάλληλη βιώσιμη λύση.

Προσαρμόζουμε...

Προσαρμόζουμε τα προγράμματα ρυθμίσεων όλων των Τραπεζών ακριβώς στα μέτρα σας, διότι διαμεσολαβούμε και διαπραγματευόμαστε απευθείας με την Κεντρική Διοίκηση του κάθε πιστωτικού ιδρύματος.

Εγγυόμαστε...

Εγγυούμαστε ΓΡΑΠΤΩΣ (με ιδιωτικό συμφωνητικό) το αποτέλεσμα το όποιο θα έχετε. Σε περίπτωση που δεν το επιτύχουμε, είτε ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΣΤΕ, είτε σας ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ότι μας έχετε καταβάλει !!!

Γιατί και εμείς είμαστε και παραμένουμε άνθρωποι… Η αμοιβή μας είναι προσιτή και λογική και εξαρτάται από το είδος του δανείου (στεγαστικό, καταναλωτικό, πιστωτική κάρτα κλπ), τη μορφή του δανείου (τοκοχρεωλυτικό, τοκοπληρωμής κλπ) και τη κατάσταση του δανείου (ενήμερο, καθυστερημένο, ληξιπρόθεσμο, καταγγελμένο). Σε κάθε περίπτωση θα γνωρίζετε επακριβώς προτού ξεκινήσουμε την αμοιβή μας, δίχως κρυφές χρεώσεις και «ψιλά» γράμματα..