Ιδιώτες - φυσικά πρόσωπα - υπερχρεωμένα νοικοκυριά με ασύμφορη την υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη N.3869/2010.

Το τελευταίο διάστημα γίνεται συνεχώς λόγος για ρυθμίσεις δανείων και οφειλών για φυσικά πρόσωπα – υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με υπαγωγή του δανειολήπτη στο νόμο Κατσέλη 3869/2010. Πράγματι ο νόμος αυτός αποτελεί βάλσαμο για τα φυσικά πρόσωπα και νοικοκυριά που επιθυμούν να προστατέψουν την κύρια κατοικία τους και κάνοντας χρήση των ευεργετικών μέτρων του νόμου να μπορέσουν να ξεπεράσουν το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν εμπλακεί.

Τίθενται όμως δύο σοβαρά και κρίσιμα ερωτήματα:
α) Τι γίνεται αν το φυσικό πρόσωπο διαθέτει περισσότερα του ενός ακίνητα?

Ο οφειλέτης εξαιρεί-προστατεύει από την ακίνητη περιουσία του μόνο την κύρια κατοικία του, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει σε εμβαδόν το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό. Η υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του ρευστοποιείται από το σύνδικο που ορίζει το δικαστήριο για να πληρωθούν τα χρέη προς τους πιστωτές.

β) Επιπλέον τι γίνεται αν στις οφειλές που θα υπαχθούν στον νόμο, έχει υπογράψει εγγυητής/ές?

Ο εγγυητής/ές σαφώς και δεν απαλλάσσεται παρά μόνο αν ενταχθεί σε αντίστοιχη ρύθμιση, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο μιας και τις περισσότερες φορές ως εγγυητές επιλέγονται άτομα με επαρκή οικονομικά στοιχεία. Επιπλέον αν ο εγγυητής/ές αποτελεί πρόσωπο το οποίο ασκεί εμπορική δραστηριότητα είναι σκληρή η υπαγωγή του σε τέτοια ρύθμιση μιας και για την οικονομική του συμπεριφορά θα τηρείται αρχείο στα πιστωτικά ιδρύματα και στον Τειρεσία.

Κρίνεται ασύμφορη λοιπόν η υπαγωγή σε αυτή τη ρύθμιση αφού με αυτό τον τρόπο οδηγείσαι σε σχετικά ταχύτερη και αναπόδραστη ρευστοποίηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας σου, χωρίς να έχεις τη δυνατότητα ανακεφαλαίωσης ή αναδιάρθρωσης των χρεών σου και δίχως να έχεις τη δυνατότητα να ρευστοποιήσεις την ακίνητη περιουσία σου ή μέρος αυτής, κατά βούληση και σε εμπορικές τιμές.

Συνυπολογίστε επιπλέον...

  • Ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί στον νόμο μόνο για μία φορά.
  • Ο οφειλέτης αποκλείεται από τον τραπεζικό δανεισμό, τουλάχιστον για τα επόμενα 15 έτη.
  • Ο οφειλέτης αν αποτελεί πρόσωπο το οποίο ασκεί εμπορική δραστηριότητα η υπαγωγή του σε τέτοια ρύθμιση σημαίνει αυτόματο αποκλεισμό από το χρηματοδοτικό και πιστωτικό τραπεζικό σύστημα, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτήσεων και επιδοτήσεων, καθώς και έμμεσο αποκλεισμό από το πιστωτικό εμπορικό δίκτυο, ως αποτέλεσμα της τήρησης της οικονομικής και πιστοληπτικής συμπεριφοράς του οφειλέτη τόσο στα πιστωτικά ιδρύματα, όσο και στον Τειρεσία.

Εμείς, αναλαμβάνουμε ως εξειδικευμένοι Τραπεζικοί Διαμεσολαβητές – Οικονομολόγοι , για τις περιπτώσεις για τις οποίες κρίνεται ασύμφορη η υπαγωγή στο Ν.3869/2010, να σας παρέχουμε χρόνο, ασφάλεια, προστασία από τις τράπεζες και βιώσιμες λύσεις, έτσι ώστε να ξεπεράσετε τους οικονομικούς σκοπέλους, το τραπεζικό αδιέξοδο και εγκλωβισμό και να ανακάμψετε οικονομικά.