Ξεκινώντας ...

Σε αυτή την ενότητα αναφέρουμε τις τράπεζες, καθώς και τα δάνεια στα οποία αναλαμβάνουμε να παρέχουμε τις διαμεσολαβητικές μας υπηρεσίες.
Για την πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνσή σας, στην αρχή παραθέτουμε τις απαραίτητες επεξηγήσεις όρων που χρησιμοποιούμε και αμέσως μετά αναφέρουμε τις περιπτώσεις δανείων τις οποίες αναλαμβάνουμε, για να σας προσφέρουμε αξιόπιστες και βιώσιμες λύσεις.

Τι είναι για εμάς δάνειο - Ποια δάνεια αναλαμβάνουμε

Ως δάνειο χαρακτηρίζουμε κάθε τραπεζικό προϊόν, το οποίο δημιουργεί οφειλή από εσάς προς την τράπεζα. Υπό αυτή την έννοια, πέρα από τα στεγαστικά, επισκευαστικά, καταναλωτικά, ανοικτά, επαγγελματικά κ.λ.π., δάνειο χαρακτηρίζουμε και τις πιστωτικές κάρτες, τα leasing, τους αλληλόχρεους λογαριασμούς, τα κεφάλαια κίνησης, τα πλαφόν, καθώς επίσης δάνεια χαρακτηρίζουμε και τα προγράμματα συγκέντρωσης οφειλών, ρυθμίσεων δανείων, επενδυτικών προγραμμάτων, επιδοτήσεων, χρηματοδοτήσεων, factoring, lease and sales back, κ.λ.π.

Επομένως για εμάς ως δάνειο χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε συναλλαγή έχετε με την τράπεζα, η οποία δημιουργεί οφειλή από εσάς προς αυτήν και αξίωση από την τράπεζα προς εσάς.

Κατηγορίες Δανείων

  • Ανοιχτό είναι το δάνειο για το οποίο καταβάλλετε μόνο τόκους.
  • Τοκοχρεωλυτικό είναι το δάνειο για το οποίο καταβάλλετε τόκους και κεφάλαιο.

Περιπτώσεις Δανείων που αναλαμβάνουμε

Ενήμερο Δάνεια

  • Χαρακτηρίζουμε το δάνειο το οποίο εξυπηρετείται κανονικά από εσάς, δηλαδή δεν χρωστάτε καμία δόση για αυτό.

Καθυστερημένο Δάνειο

  • Χαρακτηρίζουμε το δάνειο στο οποίο χρωστάτε τουλάχιστον μία δόση.

Ληξιπρόθεσμο Δάνειο

  • Είναι το καθυστερημένο δάνειο, στο οποίο χρωστάτε τουλάχιστον 3 δόσεις και για το οποίο έχετε δεχθεί από την τράπεζα εξώδικο ή εξώδικες οχλήσεις λόγω μη κανονικής εξυπηρέτησής του.

Καταγγελμένο Δάνειο

  • Χαρακτηρίζουμε το ληξιπρόθεσμο δάνειο για το οποίο η τράπεζα έχει αρχίσει τις νομικές διαδικασίες κατά εσάς, είτε με διαταγές πληρωμής είτε με προγράμματα πληστηριασμού.