Σημείωση:

Κάθε αίτηση προστατεύεται από το Ν.3471/06 περί προσωπικών δεδομένων και όλη η διαδικασία είναι απολύτως εναρμονισμένη με τις αποφάσεις και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διαδικασία εξέτασης δανείων :

1. Με το που θα λάβουμε την αίτηση από εσάς, εντός 24 ωρών θα δεχθείτε επιβεβαιωτική κλήση (2130 238504, 211 4115152, 2114115156) από την κ. Τρικάτσουλα Μαντώ ή από τον κ. Καψούρη Αντώνη (6932569998)

2. Θα ενημερωθούμε από εσάς για το δανεισμό του πελάτη και από τον ίδιο και για τις ανάγκες του και θα ζητήσουμε ορισμένα επιπλέον οικονομικά στοιχεία.

3. Θα εξετάσουμε τον δανεισμό και θα προτείνουμε την ή τις πιο κατάλληλες λύσεις

4. Η διαδικασία παρέχεται εντελώς δωρεάν και χωρίς κανένα επιπλέον πρόσθετο κόστος.

Η εταιρεία V.P Negotiations – είναι ΝΟΜΙΜΗ | ΑΦΜ: 800514639 και ΓΕΜΗ: 126714801000

Αίτηση εξέτασης δανείων & συμβουλευτικής υποστήριξης

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Είστε ενεργό μέλος ; (απαραίτητο)
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

Α.Φ.Μ Επιχείρησης (απαραίτητο)

Επωνυμία Επιχείρησης (απαραίτητο)

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Στοιχεία Επιχείρησης (απαραίτητο)

Κατηγορία Βιβλίων (απαραίτητο)

Ο συνολικός δανεισμός είναι:(απαραίτητο)

Πόλη / περιοχή (απαραίτητο)

Τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο)

Επιθυμώ : (επιλέξτε ένα ή περισσότερα)
Να έχω δωρεάν εξέταση του τραπεζικού δανεισμού μου

Να έχω δωρεάν προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη

Το μήνυμά σας